Thuis in de nieuwe economie

Verander de basisgedachte: overvloed in plaats van schaarste

Ergens in het begin van dit millennium ontdekte ik de boeken van Neale Donald Walsch. Zijn Conversations with God bieden een heel nieuwe kijk op wat God en spiritualiteit eigenlijk is… Niet een externe kracht die jou en mij iets oplegt, maar juist een interne kracht, die in totale vrijheid alle mogelijke ervaringen opdoet en zelf de richting bepaalt…Het gaat niet om ‘goed’ of ‘slecht’, het gaat om ‘wat werkt’. Het hoeft nooit perfect te worden, want uitgegroeid zijn we nooit…

Mij hielpen die boeken uit een rotrelatie en een al vele jaren zeurende emotionele pijn van mezelf niet goed genoeg voelen. Los van wat je ook mag vinden van een dergelijke spirituele benadering, bevatten die boeken ook héél veel visie over hoe een ideale(re)`, rechtvaardige(re) economie zou kunnen werken. Eén van de basisuitgangspunten hier is het uitgangspunt dat er op aarde genoeg van alles aanwezig is voor iedereen. Gek genoeg zal dat juist een einde maken aan de race om méér en schadelijke expansie. We groeien dan naar een economie toe, waarbij we ons thuis voelen…

Vanwege wat ik daar las, ben ik aan het werk gegaan om nieuwe ideeën over economie te onderzoeken en nieuwe visies daarop te illustreren. Vrijheid en solidariteit kunnen heel goed hand in hand gaan, als vrijheid maar geldt voor iedereen, dus als je ervan uitgaat dat je zelf verliest als je iemand anders tekort doet.

Voor mij hoef je nu niet per se in Walsch te duiken als je dat niks lijkt. Je kunt bijvoorbeeld ook heel goed – ik noem maar wat – De meeste mensen deugen – van Rutger Bregman erbij nemen. Of wat jou maar inspireert. Ik ga er dan een beetje vanuit dat je beseft dat een ander de schuld geven of de ‘anderen’ als een dreiging zien niet echt werkt om de oplossingen te vinden die we nodig hebben. Juist in de economie is overduidelijk dat het om een samenspel van alles en iedereen gaat, met álle meningen en invalshoeken, met als uitgangspunt individuele vrijdheid.

Nu ben ik niet direct iemand die zelf heel snel met nieuwe, doordachte ideeën komt en ik ben geen econoom en op zijn best een autodidact op dat gebied, maar ik heb wel het vermogen om te doorvoelen of iets emotioneel ‘klopt’ of niet. Is dit een optie waar de mensheid – inclusief de aarde zelf met al haar natuur – mooier en gelukkiger van kan worden of niet…? Kan dit aansluiten bij een mooie droom van positieve ontwikkeling voor de hele mensheid? Het soort wereld waar een kinderhart naar verlangt? Met andere woorden: zit hier geen dwang of oordeel achter en garandeert het de vrijheid van allen?

En vergis je niet. Het is hard nodig om te werken aan andere uitgangspunten, anders koersen we aan op een leven op aarde dat gevaarlijk en dodelijk is voor heel veel mensen.

Daarom durf ik het aan om dit te doen. Ik wil graag verbinding leggen tussen alle mooie nieuwe ideeën die er op dit gebied al aan het ontstaan zijn en ik zal niet schuwen hier ruim baan te maken voor zienswijzen, inzichten en theorieën die door anderen bedacht zijn.

De waarheid hebben we namelijk samen in pacht.

Reageren kan via info@nieuweeconomie.life.

Olga van Kampen-Drogt, 19 september 2021