Belasting

In de oude economie

Belasting is een wetenschap op zich, zo ingewikkeld zijn de regels.

Door het oerwoud aan regels is aangifte doen tricky.

Het voelt alsof je ‘gepakt’ wordt door de overheid in plaats van dat je bijdraagt aan gewenste gemeenschappelijke voorzieningen.

De instantie die belasting int, ziet jou als een mogelijke fraudeur en op die manier word je ook behandeld, in het beste geval ben je een goedwillende ‘klant’.

In de nieuwe economie

De regels voor afdracht aan de gemeenschap zijn zo eenvoudig mogelijk. Daarnaast is vrijwillig afdragen een optie.

Over het inkomen dat je bovenop je basisinkomen verdient betaal je een bijdrage aan de gemeenschap.

Boven een ruim maximum – miljonair worden is nog steeds mogelijk – draag je al je vermogen af aan de gemeenschap.

De gemeenschappelijke bijdrage vanuit bedrijven is ook sterk vereenvoudigd.

Over omzet wordt géén belasting meer geheven.

Accijnzen bestaan niet meer.

Subsidies bestaan niet meer: deze werken vooral prijsverhogend voor de gebruikers.