Ondernemen

Nieuw! Economie!

Dit is een droom die ik durf te hebben…

Omdat ik niet geloof dat iets wat iemand anders schaadt…

Jou werkelijk voordeel brengt…

OUD

Wie onderneemt heeft de mogelijkheid een bestaande behoefte om te zetten in een bron van inkomsten. Ondernemers zetten hun vindingrijkheid, creativiteit en werklust in om een mooi product of fijne dienstverlening neer te zetten.

In de oude economie gaat dat erg moeilijk als je geen geld tot je beschikking hebt. Je bent dan afhankelijk van de bereidwilligheid van anderen om te investeren in jouw idee en dat neemt veel weg van je autonomie…iets dat je vaak nodig hebt om echt iets nieuws te kunnen ontwikkelen. Of je moet je in de schulden steken om te kunnen investeren en je neemt dus een groot risico. Je kunt niet terugvallen op een gegarandeerde basis op het moment dat je nog niet genoeg verdient of dat het om wat voor reden dan ook tegen zit.

Ondernemen is dan ook voornamelijk weggelegd voor mensen die al veel kapitaal of goederen in hun bezit hebben.

Het uitgangspunt van deze mensen is dan meestal ook om het risico zoveel mogelijk te vermijden. Ondernemers richten zich erop om een behoefte aan een product of dienst te doen ontstaan en te stimuleren, in plaats van in te spelen op (eventueel veranderende) werkelijke behoeften.

Hoe jouw product of jouw dienst in elkaar zit en wat de werkelijke kostprijs is, is geheim: er ligt concurrentie op de loer die zomaar al jouw omzet kan afpakken…

Als ondernemer ben je afhankelijk van werknemers en aandeelhouders die (vaak) andere belangen hebben dan jij, omdat ze zich nu eenmaal niet in de positie van ondernemer bevinden. Zij willen hun inkomen veilig stellen en beschouwen de ondernemer als ‘werkgever’ of ‘investering’. Een partij met (gedeeltelijk) andere belangen.

NIEUW

Iedereen die ervoor kiest om te werken, is ondernemer. Als je ergens werkt, dan ben je altijd mede-eigenaar en dus mede verantwoordelijk voor het resultaat.

Dat betekent natuurlijk niet dat je van iedereen dezelfde bijdrage vraagt; er is nog steeds leiderschap nodig. En niet iedereen doet hetzelfde werk, dus er zijn nog steeds verschillen in financiële beloning. Eventuele winst wordt wel verdeeld naar rato van het aantal uren dat je inzet. Winstgevendheid in de vorm van geld is echter geen primair doel meer.

Een aandeel in een bedrijf waar je niet werkt is geen optie meer.

Jouw ondernemerschap wordt te allen tijde beschermd door een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Producten en diensten zijn erop gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften die er zijn.

Als het gaat om essentiële levensbehoeften is het daarom wenselijk als je samenwerkt met andere bedrijven om jouw product of dienst te versterken. In dit segment wordt een samenwerkingsverband of fusie altijd beloond vanuit de gemeenschap.

In het geval van alles ‘daarboven’ is het juist belangrijk dat andere bedrijven in andere organisaties ook de ruimte krijgen, zodat de markt genoeg opties naar ieders persoonlijke smaak en behoefte blijft bieden. Het blijft daarom altijd mogelijk om iets nieuws te ondernemen.

%d bloggers liken dit: