Werken

Nieuw! Economie!

Dit is een droom die ik durf te hebben…

Omdat ik niet geloof dat iets wat iemand anders schaadt…

Jou werkelijk voordeel brengt…

OUD

Werken is een plicht. Je bent afhankelijk van door jezelf of binnen jouw huishouden gegenereerd inkomen als je wilt overleven. Als je wel een baan hebt, heb je werk waarvan je de betekenis soms niet inziet en als je wel betekenisvol werk doet, bijvoorbeeld in onderwijs, voedselvoorziening of zorg, staat de sector vaak onder druk en ontvang je ook geen bevredigende compensatie voor al je professionaliteit, bevlogenheid en inzet. In je arbeidscontract zit weinig zekerheid en binnen het bedrijf waar je werkt heb je geen officiële zeggenschap.

Als werken voor jou niet mogelijk is, ontvang je een uitkering die in je levensonderhoud voorziet, maar je telt maatschappelijk niet echt mee en je staat onder voortdurende controle van de staat om ervoor te zorgen dat je niet teveel krijgt of te lang luiert. Dit terwijl op de arbeidsmarkt steeds minder ruimte komt, doordat veel werk wordt overgenomen door computers, robots en andere technologie.

Medische kosten zijn steeds moeilijker verzekerbaar voor een redelijke premie. Ook het openbaar vervoer en energievoorziening zijn hoge kostenposten.

Veel werkenden staan zo onder druk en spanning, dat ze opgebrand raken en ziek worden.

In veel sectoren is bezuinigd op arbeid en vaak wordt dit opgevangen door vrijwilligers. Er is dan geen vergoeding, met als gevolg dat er nauwelijks eisen gesteld kunnen worden aan degenen die dit werk doen. Daarnaast haken vrijwilligers die de kans krijgen hun tijd betaald te besteden snel af.

NIEUW

Werken is een aantrekkelijke optie. Een basisinkomen is voor iedereen gegarandeerd. Dit is voldoende om te wonen en te eten. Je hebt de mogelijkheid je talent volop in te zetten. Dit levert extra inkomen op. Bedrijven doen hun best geschikte werknemers zich thuis te laten voelen. Als je gevaarlijk, moeilijk, belangrijk, eentonig of hooggekwalificeerd/gespecialiseerd werk doet, ontvang je uiteraard een hoge betaling.

Alle bedrijven zijn in handen van hun werknemers, het bestuur wordt door hen benoemd.

Elke werknemer heeft rechten naar rato van het aantal uren dat zij of hij bijdraagt.

Eventuele winst wordt verdeeld onder de werknemers, maar kan ook geïnvesteerd in de eigen onderneming of in samenwerking met andere ondernemingen.

%d bloggers liken dit: